25 lat na rynku

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BASENÓW

NASZĄ MISJĄ JEST DĄŻENIE DO ŚWIADCZENIA USŁUG
NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Dezynfekcja

Skutecznie zwalczamy bakterie, wirusy i grzyby

Dowiedz się więcej

Reprezentujemy
firmę z branży basenowej zajmującą się obsługą i konserwacją techniczną instalacji basenowych, fontann i kaskad.

Jesteśmy na rynku od 1999 roku
i z powodzeniem mając w stałej obsłudze ok 40 obiektów spełniamy najwyższe standardy przewidziane dla tej działalności.
Świadczymy usługi modernizacyjne.
Mając możliwości techniczne, monitorując zdalnie instalacje zapewniamy ciągły nadzór nad pracą basenu.
Praca nasza polega na opiece nad wszystkimi komponentami wchodzącymi w skład pracy basenu, za co jesteśmy odpowiedzialni przed właścicielem obiektu.

Naszą dewizą jest przeciwdziałanie awariom
a nie ich usuwanie. Jest to możliwe przy stałej współpracy, na co składa się bieżący nadzór nad powierzonymi instalacjami.

Bazując na doświadczeniu do dyspozycji mamy szeroki wachlarz rozwiązań systemowych pozwalających na dostosowaniu pracy basenu do wymogów służb kontrolnych jak i właściciela.

W dyspozycji mobilna załoga interwencjo - serwisowa działająca 24 godz. na dobę.

ADMINISTROWANIE

Zajmujemy się administrowaniem kompleksów rekreacyjnych jak i pojedynczymi instalacjami

Serwis techniczny

Obsługą i konserwacją instalacji uzdatniania wody basenowej.
Obsługą i konserwacją atrakcji wodnych (masaże, gejzery, przeciwprądy ...).
Obsługą i konserwacją jacuzzi.
Obsługą i konserwacją kaskad, fontann, fos.
Obsługą i konserwacją instalacji klimatyzacyjnych.
Obsługą i konserwacją instalacji co, ct, cw, sieci wod-kan.

Obsługa instruktorsko-ratownicza

Nasz firma oferuje również obsługę basenu zapewniając wykwalifikowanych pracowników, profesjonalnych instruktorów oraz ratowników. Na basenie, siłowni i fitness.

Serwis sprzątający

Profesjonalny serwis sprzątajacy zadba o utrzymanie czystości na Waszym obiekcie. W dbałości o rezultaty sprzątania, nasza firma wybiera tylko profesjonalną chemie czyszczącą.

Badanie wody

Pod względem mikrobiologicznym i fizyko chemicznym w autoryzowanym laboratorium.

Specyfikacja usług technicznych do realizacji:

Nadzór nad pracą systemu uzdatniania wody, przeprowadzany przez przeszkolonych techników.
Sprawdzanie instalacji od strony mechanicznej.
Sprawdzanie wody od strony fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.
Płukanie i czyszczenie filtrów, przewodów, łapaczy włosów.
Nadzór nad pracą central klimatyzacyjnych:
Sprawdzanie instalacji od strony mechanicznej.
Wymiana filtrów , pasków itp.
Realizacja czynności nakazanych przez wykonawcę systemu w dokumentacji technicznej, podczas pracy ciągłej oraz przerw technologicznych.
Prace konserwacyjno — modernizacyjne instalacji w miarę potrzeb.
Całodobowy serwis.

Współpracujemy zBASSAUJARSBASENHURT

vollmer-baseny
JARS
basenhurt

UZDATNIANIE WODY

Firma UMIĘC, z dużym doświadczeniem w dziedzinie uzdatniania wody, oferuje kompleksową technologię wody:

 • basenowej
 • pitnej
 • grzewczej
 • kotłowej
 • zasilającej klimatyzatory.

Wyłącznym dostawcą środków do uzdatniania wody jak i do mycia i dezynfekcji jest firma BASSAU ®

Oferujemy:

 • Dobór technologii dla potrzeb indywidualnych każdego klienta.
 • Sprzedaż urządzeń do uzdatniania wody.
 • Badanie wody pod względem mikrobiologicznym i fizyko chemicznym w autoryzowanym laboratorium
 • odżelazianie
 • odmanganianie
 • zmiękczanie
 • węgiel aktywny
 • odwrócona osmoza
 • dezynfekcja UV
 • Sprzedaż urządzeń do pomiaru wody firmy PALINTEST ®
 • Projekt
 • Montaż
 • Serwis

BADANIA WODY

WYKONUJEMY BADANIA WODY W BASENACH pod kątem:

 • Bakterie z grupy coli
 • Escherichia coli
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C
 • Legionella sp.

Oferujemy pełen zakres badań wody pitnej, na który według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.) składają się:

 • monitoring kontrolny
 • monitoring przeglądowy

Analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywane są metodami referencyjnymi. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, przeprowadzamy akredytowane pobieranie próbek oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Laboratoria w których badana jest woda oprócz akredytacji posiadają zatwierdzenie badań wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

MONITORING KONTROLNY
Badania fizykochemiczne:
glin, jon amonowy, przewodność, barwa, odczyn pH, żelazo, azotyny, zapach, smak , mętność.

Badania mikrobiologiczne:
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)1, Escherichia coli, bakterie z grupy coli.


MONITORING PRZEGLĄDOWY
Badania fizykochemiczne:

 • dla wymagań chemicznych: akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki ogólne1,2-dichloroetan , epichlorohydryna , fluorki, kadm, miedź , nikiel, ołów, pestycydy, suma pestycydów, rtęć, selen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma WWA, suma THM,
 • dla wymagań fizykochemicznych i organoleptycznych: amonowy jon, barwa, chlorki. glin, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny, odczyn pH, przewodność, siarczany, smak, sód, indeks nadmanganianowy, zapach, żelazo, tryt, całkowita dopuszczalna dawka,
 • dla wymagań dodatkowych: bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, suma chloranów i chlorynów, formaldehyd, ftalany dibutylu, magnez, srebro, tetrachlorometan, suma trichlorobenzenów, 2,4,6-trichlorofenol, trichlorometan, twardość.


Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, bakterie z grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2oC po 72h, Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami)

BADANIA CIEPŁEJ WODY
Legionella spp., Legionella pneumophila2

BADANIA NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH, ŹRÓDLANYCH I STOŁOWYCH
Wykonujemy pełen zakres badań dla naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466)
Image
Badania fizykochemiczne:

 • Składniki potencjalnie toksyczne naturalnego pochodzenia występujące w naturalnych wodach mineralnych w opakowaniach: antymon, arsen ogólny, bar, bor, kadm, chrom, miedź, cyjanki, fluorki, ołów, mangan, rtęć, nikiel, azotany, azotyny, selen
 • Składniki powstałe podczas napowietrzania naturalnej wody mineralnej lub wody źródlanej powietrzem wzbogaconym w ozon: ozon rozpuszczony, bromiany, bromopochodne metanu
 • Wskaźniki organoleptyczne: zapach, smak, barwa, mętność
 • Wskaźniki fizyczno-chemiczne: przewodność elektryczna, temperatura, pH, radionuklidy
 • Składniki niepożądane i toksyczne w nadmiernych stężeniach:
 • antymon, arsen ogólny, bar, bor, kadm, chrom, miedź, cyjanki, fluorki, ołów, mangan, rtęć, nikiel, azotany, azotyny, selen, żelazo, jon amonowy, ChZT, pestycydy, detergenty, WWA, polichlorowane bifenyle (PCB)
 • Składniki podstawowe: sód, wapń, magnez, mangan, chlorki, wodorowęglany, siarczany, jon amonowy, lit, potas, fluorki, bromki, stront, żelazo, kwas meta krzemowy, dwutlenek węgla

Badania mikrobiologiczne:

 • Badania wstępne: bakterie z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC , ogólna liczba bakterii w temperaturze 37oC
 • Badania pełne w związku z oceną i kwalifikacją wody: pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe (Enterokoki), Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami), Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC , ogólna liczba bakterii w temperaturze 37oC
 • Monitoring: pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe (Enterokoki), Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami), ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC


WODA WPROWADZANA DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ

Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.36±2oC po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2oC po 72h,


WODA W CYSTERNACH, ZBIORNIKACH MAGAZYNUJĄCYCH WODĘ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO
Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2oC po 48h

1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
2) Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej

image

CAŁODOBOWY SERWIS TECHNICZNY

Jesteśmy skuteczni w 100%
Zapewniamy Naszym klientom całodobowy serwis techniczny wykonywane przez wykwaliwikowany i z dużym doświadczeniem personel techniczny. 

Awaria od momentu zgłoszenie jest usuwana w przeciągu 3 godzin.

Zapewniamy:PRACOWNIKÓWINSTRUKTORÓWRATOWNIKÓW

01

PRACOWNICY

Oferujemy obsługę basenu zapewniając wykwalifikowanych pracowników znających specyfikację funkcjonowania obiektu basenowego.
02

INSTRUKTORZY

Oferujemy profesjonalnych instruktorów pod których okiem zostało wyszkolonych wielu pływaków oraz osób zaczynających przygodę z pływ.
03

RATOWNICY

Oferujemy profesjonalną kadrę ratowniczą, która swoim profesjonalizmem oraz zaangażowaniem sprawia że w basenie czujecie się bezpieczni.
Ratownicy, Instruktorzy pływania, pracownicy basenu, obsługa
Image

Serwis SPRZĄTAJĄCY

Profesjonalny serwis sprzątajacy zadba o utrzymanie czystości na Waszym obiekcie.

W dbałości o rezultaty sprzątania, nasza firma wybiera tylko profesjonalną chemie czyszczącą.

DEZYNFEKCJA

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą dezynfekcji poprzez ozonowanie pomieszczeń.

Ozonowanie – ozon jest najsilniejszym środkiem dezynfekującym. Skutecznie zwalcza organizmy jedno – i wielokomórkowe o niskiej specjalizacji komórek tj. bakterie, wirusy i grzyby. Już po 60-120 minutach od zakończenia pracy naszych techników, można cieszyć się świeżym, czystym i wolnym od zagrożeń pomieszczeniem, a także w pełni bezpiecznie z niego korzystać.


Istnieją naukowo potwierdzone dowody, że w wysokich stężeniach ozon może skutecznie przyczyniać się do eliminacji ze środowiska wnętrz bakterii, grzybów, a także wirusów takich jak wirus Polio, wirus Norwalk, parwowirusy czy wirusy HAV i HBV. Wykazano ponadto, że ozon niszczy także wirusa SARS-CoV odkrytego w 2003 r. Informacja ta jest o tyle ważna, że genom wirusa SARS-CoV-2 z 2019 r. cechuje się dużym podobieństwem (w około 85%) do tego z 2003 r. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że ozon będzie w stanie niszczyć otoczkę lipidową tego wirusa, przyczyniając się do jego unieszkodliwienia.

Oferujemy następujące usługi:

 • Ozonowanie pomieszczeń (hale basenowe, pokoje hotelowe, szatnie, bary, restauracje, magazyny, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, siłownie, chłodnie, gabinety lekarskie, mieszkania, domy, domki letniskowe, itp.),
 • Ozonowanie samochodów - zabieg ozonowania umożliwi usunięcie każdego rodzaju nieprzyjemnych zapachów z wnętrza samochodu. Ozonowanie odgrzybia i dezynfekuje klimatyzację,
 • Zamgławianie środkiem wirusobójczym, grzybobójczym ciągów komunikacyjnych.

Urządzenia:

Posiadamy profesjonalne, przemysłowe generatorów ozonu, które emitują po 4000mg/h ozonu.
Jesteśmy w stanie dezynfekować/ozonować kilka pomieszczeń na raz lub o dużej powierzchni.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

UMIĘC Kompleksowa Obsługa Basenów

Kompleksowa obsługa basenów

UMIĘC Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Wiertnicza 45, 02-952 Warszawa
KRS: 0000721050; NIP: 9512456647
REGON: 369582482

Właściciel:
Grzegorz UMIĘCKI

Kontakt

Biuro

biuro@umiec.pl
tel.: +48 602 555 050

ul. Wiertnicza 45,
02-952 Warszawa

czynne: pon.-pt. 8.00 - 18.00

UMIĘĆ Sprawdzona Jakość Usług
www.umiec.pl
© Copyright UMIĘC 2024. Design & Development by UMIĘC

Kontakt

Biuro:
tel.: +48 602 555 050